Politica de confidentialitate

Informațiile cu caracter personal furnizate de către clienții www.terramotors.ro în timpul plasării unei comenzi sau a înregistrării pe site sunt folosite de către Terra Motors SRL în scopurile specificate, conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulatie a acestor date și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice.

Datele personale sunt folosite strict pentru plasarea comenzilor și în scopuri ce țin de marketing și publicitate.

Dacă își dorește un cont pe site-ul www.terramotors.ro, utilizatorul primește un cont cu parola aferentă. Acesta este în totalitate responsabil pentru păstrarea confidențialității asupra parolei. 

Conform Legii n. 677/2001, utilizatorul poate cere modificarea, corectarea ori chiar ștergerea datelor personale din baza de date a site-ului. 

Terra Motors SRL nu își asumă responsabilitatea pentru atacurile care au ca scop compromiterea datelor personale.